[go: up one dir, main page]

Xuân Tân Mão

Xuân Tân Mão
Đảng và Chính phủ luôn trân trọng biểu dương, khen thưởng xứng đáng với tất cả hoạt động, việc làm của người dân vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia (TTg NT Dũng).

04 tháng 3 2014

Cù Huy Hà Vũ sẽ đi Mỹ để chữa bệnh?(DL)

Cù Huy Hà Vũ sẽ đi Mỹ để chữa bệnh?


danluan_l0027.jpg
Liên quan đến Bản Cáo về Tình Nhân Quyền về Việt Nam dài hơn 40 trang của Bộ Ngoại Giao Mỹ, trả lời phỏng vấn nhà báo Đức Hoàng của đài truyền hình VTV4, thiếu tướng Lê Đình Luyện - Chánh Văn Phòng Thường Trực Ban Chỉ Đạo về Nhân Quyền của Chính Phủ, Cục trưởng Cục An ninh Xã hội (A88) (Tổng cục ANND II), Bộ Công An cho biết, đối với các yêu cầu của phía Mỹ, nhà cầm quyền Việt Nam đã tạo điều kiện cho phía Mỹ đi thăm một số cá nhân, một số cơ sở tổ chức có liên quan đến yêu cầu của Sứ Quán Mỹ, đặc biệt thời gian gần đây đã cho Sứ Quán Mỹ gặp Cù Huy Hà Vũ và làm các thủ tục để cho Cù Huy Hà Vũ được xuất cảnh đi Mỹ để chữa bệnh theo nguyện vọng cá nhân...
Xem link sau bắt đầu từ phút 8:30

http://vtv4.vn/videodetail/6901

Đọc bài: Cù Huy Hà Vũ sẽ đi Mỹ để chữa bệnh? (Dân Luận)

https://danluan.org/lien-ket/20140304/cu-huy-ha-vu-se-di-my-de-chua-benh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Free Proxy Proxysites.net Proxy Sites Proxy Lists Free Proxy Sites Proxy Sites Free Proxy List Proxy YouTube proxy Proxy proxy prox proxy proxy proxy proxy listproxy Free Proxy List ProxyLists.me fast proxy Fast Proxy Free Proxies List Proxies Free proxy sites proxy site proxy list proxies proxy sites Proxy List American Proxy List WebProxy List Proxy Sites Proxy Proxy Sites Proxy List proxy Top Top Proxies List Free Proxy List Proxies Proxy List Free Proxies unblock Proxy Directory Private Web Surfing Bypass Site Blocking Proxy Site List ZilZil Proxy List Free Proxy site Proxy List Site 9iLog Proxies Wiksa Proxy proxy Proxy Newest Proxies List Proxy Sites Proxy Web Proxy List Proxy Sites Free Proxy List MASS Proxies Online Proxies Web Proxy Proxy All Proxies Proxy School Proxy Proxies New Proxies Free proxy sites AllWebProxies List Proxy Directory Web Proxies Free Proxy Proxy Server Proxy Listing Proxy Sites Proxy Proxy Proxy Proxy Proxy Proxies Free Proxy List Free Proxy Sites Proxy List Proxy Server Best Proxy Site Proxies proxy proxy Site my proxy Best Proxy Site proxy Proxy EU PROXIES Free Proxy Directory Proxy Sites Proxy Proxy List Proxy List Free IP Address Facebook Proxies ListAProxy UNubstruct ATproxy Theproxi.com Best Proxies Safe Proxy List www.web-proxy-list.co.uk Proxy Server List Lists Of Proxy Web Proxy Lists Proxy List Zoxy www.usa-proxies.com Top List Proxy proxylist.org.uk proxylist.org.uk www.proxynetwork.org.uk New Proxies xeronet Proxy List Web Proxy List www.free-proxies.co.uk www.top-proxies.co.uk Tiger Proxy Web Proxy Sites Stop Blocking Me www.best-proxies.co.uk Bypass school Free Proxy Sites www.Proxies.sx www.realproxylist.com Daily Proxies Got Proxies Free Proxy Updated Proxies Anonymous Proxy A-Z Proxies Free Proxy latest proxy SSL Proxies New Proxies Free Proxy directory || Free Service Proxy Free Proxy http://www.proxylisty.com Free Proxy New Proxies unblock websites-site unblocker Lists Of Proxy Best Proxy Sites Proxy Sites www.fresh-proxies.net Proxy Free Proxy FindWebProxy.com Proxy New Proxy Prox Free Proxy List Web Proxy List www.freeproxylistsite.com unblock websites-site unblocker best proxy sites Free Proxy List Great Proxies Proxy Directory Proxy Submit New Proxy